Rezolvari subiecte de atestat

Subiecte ORACLE

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 1.

 

1. Sǎ se scrie un program care sǎ numere şi să afişeze perechile de numere naturale care nu depǎşesc un numǎr natural  n şi care au cel mai mare divizor comun  numǎrul  d dat.

Ex. Pentru n=20 şi d=5 rezultatul va fi afişat pe ecran sub forma :

Perechile sunt : (5,5), (5,10), (5,15), (5,20), (10,15), (15, 20).

Numărul perechilor este 6

 

2. Se consideră tabela MFIXE cu structura:

CATEGORIE      C10

DENUMIRE        C15

NR_INV              N6

DATA_INT                  D – data intrării în gestiune

VAL_INT            N10 – valoarea de intrare

VAL_ACT          N10 – valoare actuală

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se afişeze mijlocul fix cu valoare maximă actuală

d)    o listă cuprinzând mijloacele fixe intrate în gestiune într-o anumită perioadă; lista va fi ordonată după numărul de inventar;

e)     afişaţi pentru fiecare categorie de mijloace fixe, valoarea actuală totală.

 

3. Creaţi explicaţii pentru o ilustraţie introdusă de voi într-un document Word ca în exemplul de mai jos:

Acesta este botul câinelui meu Rex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 2.

 

1. Câte cifre comune au două numere cu maxim 9 cifre fiecare, citite de la tastaturǎ ? Afişaţi care sunt aceste cifre.

Ex. Numerele 21343 şi 14513 au 3 cifre comune şi anume 1, 3, 4.

Daca numerele nu au cifre comune se va afisa : Numerele nu au cifre comune.

 

2. Se consideră tabela MEDICAM cu structura:

DENUMIRE        C20

UM                      N1 – unitate de măsură (1 – tablete, 2 – fiole, 3 – pachete)

PRET                            N6

CANT                 N5

DATA_EXP        D – data expirării

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se afişeze medicamentul cel mai scump;

d)    lista medicamentelor care expiră în luna curentă în ordine cronologică;

e)     lista alfabetică a medicamentelor şi a cantităţilor totale (fiecare denumire de medicament va apare o singură dată în lista finală).

 

3. Creaţi într-un document tabelul următor. Veţi utiliza fontul Arial, dimensiune 14.

 

 

Anul 2004

Anul 2005

Anul 2006

Producţie

123

45

4321

Servicii

34

123

345

Comerţ

345

234

2376

 

Inseraţi coloana  „Anul 2007” şi ştergeţi coloana „Anul 2004”

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 3.

 

 1. 1. Să se afişeze şi să se numere cate din elementele unui vector dat de numere naturale (mai mici sau egale cu 30000)   sunt numere Fibonacci.

     Ex. Dacă se citeste vectorul x=(5, 10, 1, 7,  9, 8, 1, 6, 55, 19)  se va afişa:

            Sunt 5 numere Fibonacci : 5  1  8  1  55

 

2. Se consideră tabela ABONATI cu structura:

NUME                 C20

ADRESA            C20

TELEFON           N10

NR_IMPULS       N6 – număr impulsuri consumate

Se cere:

a)     crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista alfabetică a abonaţilor;

d)    dacă valoarea unui impuls este 0.2 şi numărul de impulsuri gratuite care nu se taxează este 50, afişaţi lista abonaţilor cu sumele pe care le au de plată;

e)     lista abonaţilor cu număr maxim de impulsuri.

 

 

3. Scrieţi într-un document Word formula următoare:

 

x = x0 + v0t – v0t0 + a t2 – att0 + at02

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 4.

 

1. Se dă un vector cu n elemente numere reale (n<=30) Să se insereze între oricare două elemente alăturate media lor aritmetica (fară a folosi alt vector).

 

2. Se consideră tabela ELEVI, cu structura:

              CLASA                C3

DIRIGINTE                  C20

              NUME                 C20 – nume şi prenume elev

              MEDIA_AN        N5,2 –medie elev

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista alfabetică a elevilor pe clase;

d)    să se afişeze elevul cu cea mai mare medie din fiecare clasă;

e)     afişaţi număul de diriginţi ai şcolii.

 

3. Scrieţi utilizând fontul Arial, dimensiunea de 12, spaţierea la 1,5 rânduri, păstrând caracteristicile observabile pe text:

 

 

Teoremă

Funcţia f : [a, b] ® ℝ continuă pe [a, b], este întegrabilă  pe   [a, b] (afirmaţia aparţine lui Cauchy şi a fost demonstrată de Weierstrass)

 

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

 

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 5

 

1. Se citeşte de la tastaturǎ un tablou unidimensional cu n elemente numere întregi. Sǎ se afişeze elementul care apare de cele mai multe ori în tablou. Dacǎ existǎ mai multe astfel de elemente , se vor afişa toate.

           Ex. Pentru n=8 şi elementele (23, 7, 11, 7, 19, 7, 11, 11) se va afişa  rezultatul sub forma :

                         Elementul 7  care apare  de 3 ori.

                         Elementul  11 care apare de 3 ori

 

2. Se consideră tabela BURSE cu structura:

NUME                 C20

CLASA               C5

DATA_NAS       D

SUMA                 N6

BURSIER            L

Se cere:

a)     crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     pentru un elev existent în baza de date, să se verifice dacă este bursier şi în caz afirmativ să se afişeze valoarea bursei;

d)    lista alfabetică a elevilor pe clase;

e)     lista sumelor totale pe clase.

 

3. Creaţi un tabel de 3 linii şi trei coloane ca în exemplul de mai jos şi inseraţi la sfârşitul tabelului încă cinci linii goale:

 

 

Marian

Andrei

Matematică

10

8,50

Română

8,25

8,05

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 6.

 

1. Se citesc de la tastaturǎ doi vectori cu elemente numere întregi de dimensiuni n, respectiv m. Sǎ se numere câte elemente din al doilea vector sunt strict mai mici decât toate elementele din primul vector. Dacă nu exista nici un element cu proprietatea dată se va afişa mesajul :  „ Nici o solutie. ”

 

2. Se consideră tabela PERSONAL cu structura:

NUME                 C20

CNP                    N13

SEX                     C1

NAT                    N1 naţionalitatea (vor fi codificate minim 5 naţionalităţi)

NAVETIST                  L

Se cere:

a)     crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     numărul total de navetişti pentru o naţionalitate dată;

d)    lista alfabetică a personalului;

e)     care sunt naţionalităţile cu număr maxim de angajaţi.

 

3. Inseraţi în documentul vostru o miniatură din Clipart-urile oferite de word. Deasupra desenului plasaţi o cutie de text în care să scrieţi: Bine aţi venit! ca în exemplul de mai jos:

Bine aţi venit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 7.

1.Să se scrie un program care determină toate reprezentările posibile ale unui număr natural ca sumă de numere naturale consecutive  .

     Ex. Pentru n=50 se va afisa:

             50=8+9+10+11+12 

             50= 11+12+13+14.

             Se va afisa: „Nu există soluţii” dacă problema nu are soluţii.

 

2. Se consideră tabela ALO, cu structura:

              NUMEPRE                   C20

              DURATA            N3

              ŢARA                  C15

COST                           N5

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista alfabetică a persoanelor ;

d)    lista alfabetică a ţărilor către care s-au efectuat convorbiri;

e) lista persoanelor care au durata totală a convorbirilor maximă

 

3. Creaţi într-un document Word următorul grafic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              2004         2005                Anul

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 8.

 

1. Să se verifice dacă două numere naturale date sunt termeni consecutivi ai şirului Fibonacci.

           Ex. Dacă se citesc numerele  55 si 89 se va afişa:

                 Sunt termeni consecutivi în şirul Fibonacci.

                 Dacă nu sunt se va afişa un mesaj corespunzator.

 

2. Se consideră tabela USERI cu structura:

NUMEPRE                   C20

CLASA               C3 – clasa elevului (ex: 9A, 12F, etc)

DATA_NAS       D8

CONT                 C8 – contul de Internet

Se cere:

a)     crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista alfabetică a conturilor (cont, elev, clasă, data naşterii);

d)    lista conturilor elevilor care au cel puţin 17 ani;

        e) lista claselor şi a numerelor totale de conturi pentru fiecare clasă.

 

3. Creaţi următorul tabel, păstrând caracteristicile acestuia, apoi inseraţi un candidat între cei 2 existenţi. Alinierea în celule este la stânga pentru nume şi la centru în celelalte celule.

Numele şi prenumele

Note la examenul de Testare naţională

Matematică

Lb. Română

Proba la alegere

Antal Ion

8.50

9

9.50

Barbu Vasile

10

9.25

9

 

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 9.

 

1. Se numesc numere „superprime”, acele numere ale căror prefixe sunt tot numere prime.  Să se verifice dacă un număr este „superprim” şi să se afiăeze  prefixele numărului dat.

           Ex:  Dacă se citeşte nr. 239 rezultatul va fi afişat sub forma:

                  239 este superprim

                   Prefixele sunt : 2, 23 şi 239

 

2. Se consideră tabela ELEVI cu structura:

NUMEPRE                   C20

CLASA               C3

ABS_MOT          N3

ABS_NEMOT     N3

Se cere:

a)     crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista alfabetică a elevilor pe clase;

d)    lista claselor cu numărul total de absenţe motivate, nemotivate şi total absenţe de pe cla­să;

         e) lista elevilor cu cel mai mic număr de absenţe nemotivate.

 

3.Editaţi următoarea formulă :

    

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 10.

 

1. Se citesc de la tastaturǎ n numere naturale (n<=30) . Se cere sǎ se ordoneze şirul în ordine crescǎtoare dupǎ numǎrul de apariţii a cifrei 1 în reprezentarea în baza 2 a  numerelor. În cazul în care douǎ numere au acelaşi numǎr de cifre egale cu 1 în reprezentarea lor binarǎ atunci ele vor apǎrea  ordonate descrescator.

          Ex : Dacă  se citeşte vectorul ( 5, 4, 3,15,16, 8),  dupǎ ordonare trebuie sǎ se obţinǎ (16,8,4,5,3,15).

 

2. Se consideră tabela ABONAŢI cu structura:

              CODA                           N3 – identifică unic un abonat

              NUME                          C15 – numele abonatului

              ADRESA                      C20 – adresa abonatului

              CODR                           N3 – identifică unic o revistă

              TITLU                           C20 – nume revistă

              PRETU                         N9 – preţ revistă

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista revistelor cu preţul minim;

d)    actualizarea preţului unei reviste din baza de date, specificată prin cod;

e)     lista alfabetică a abonaţilor şi a  numărului de abonamente al fiecărei persoane.

 

3. Editaţi următoarea formulă :

    

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 11.

 

1. Se consideră un vector cu  n numere naturale nenule (2<=n<=30) .Să se determine c.m.m.d.c şi c.m.m.m.c pentru numerele date.

 

2. Se consideră tabela CONTIN cu structura:

CONTINENT               C15

TARA                           C15

SUPRAFATA               N10

NR_LOC                      N10

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     actualizarea numărului de locuitori a unei ţări existentă în baza de date, ştiind că populaţia a crescut cu 10%;

d)    lista ţărilor ordonate descrescător după densitatea populaţiei (nr. locuitori/suprafaţă);

e)     numărul ţărilor din fiecare continent.

 

3. Editaţi următorul text :

 

Să se rezolve următorul sistem :

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 12.

 

1. Se dă un vector de  n (n<=50) numere naturale nenule . Să se elimine din vector toate numerele prime (fară a folosi alt vector).

2. Se consideră tabela MAGAZINE, cu structura:

              COD_MAG                           N3

              DENUMIRE                 C20

              COD_PROD                 N3

              CANTITATE                N5

              PRET_UNIT                 N7

Obs: un produs poate apare de mai multe ori şi la preţuri diferite.

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista magazinelor( cod, denumire);

d)    să se afişeze produsul cu cantitate maximă;

e)     să se afişeze valoarea totală a produselor pentru fiecare magazin.

 

3. Creaţi într-un document Word următorul grafic, unde primul cilindrul este colorat în albastru, al doilea în galben şi al treilea în roşu, iar anii cu gri :

 

 

         2005

                                                              2007

                                             2006

 

 

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 13.

 

1 Se consideră un vector cu n componente.(n<=30). Pentru o valoare p data (1<p<n) ordonaţi crescator subsecventele formate din primele p, respectiv  ultimele n-p elemente  şi apoi ordonati întregul vector prin interclasarea celor două subsecvenţe.

 

2. Se consideră tabela CARTI , cu structura:

              COD                    N3

              TITLU                 C20

              AUTOR               C20

NR_BUCATI      N5

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se afişeze numărul cărţilor din tabelă;

d)    lista alfabetică a autorilor şi numărul total de volume al fiecăruia;

e)     lista titlurilor cărţilor unui autor.

 

3. Reproduceţi textul următor, aliniat stânga-dreapta (justified) cu caractere TIMES NEW ROMAN de 12, apoi copiaţi-l mai jos cu 2 rânduri şi dispuneţi-l pe două coloane.

 

Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi răspândirea în­formaticii, pătrunderea elementelor moderne de comunicaţii şi tehnologii înformatice în ţara noastră, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu. Disciplina „Tehnologia înformaţiei şi comunicaţiei”, din cadrul ariei „Tehnologii”, trebuie să asigure dobândirea unor cunoştinţe de utilizare a calculatorului si a programelor, de tehnologia înformaţiei şi comunicării la nivel de cultură generală, necesare unor activităţi cu caracter apli­ca­tiv utile în mediul în care îşi vor desfăşura activitatea.

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 14.

 

1. Se dǎ o matrice patratică de ordinul n. Se considerǎ cǎ diagonalele sale împart matricea în  4 zone : nord, sud, vest si est. Se cere sǎ se calculeze suma elementelor perfecte din zona de nord a matricei şi produsul elementelor prime din sud.(zonele nu includ şi diagonalele)

 

2. Se consideră tabela FIRME cu structura:

NRREGCOM               C20 – numărul registrului comerţului

DENUMIRE                 C20

LOCALITATE              C20

TIP                               N1 – tip proprietate (1 – de stat, 2 – privată)

ADRESA                     C20 – adresa în cadrul localităţii

Se cere:

a)     crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista alfabetică a firmelor;

d)    numărul de firme de stat, respectiv private;

e)     lista localităţilor în care îşi au sediul cele mai multe firme.

 

3. Creaţi tabelul de mai jos, utilizând fontul COMIC SANS şi formatarea automată CONTEMPORARY sau una asemănătoare:

 

 

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

8-9

 

 

 

 

 

9-10

 

 

 

 

 

10-11

 

 

 

 

 

11-12

 

 

 

 

 

12-13

 

 

 

 

 

13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 15.

 

1. Sǎ se construiascǎ o matrice A cu n linii si n coloane care sa contina primii n*n  termeni din şirul lui Fibonacci. Completarea se va face  pe linii.

                                                                    1         1         2

 1. Pentru n=3 se va afişa matricea :              3         5         8 

                                                                   13      21        34.

2 Se consideră tabela CARTI cu structura:

TITLU                 C20

AUTOR               C20

EDITURA           C20

PRET                            N6

Se cere:

a)     crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista alfabetică a titlurilor pe autori ;

d)    lista cărţilor de preţ maxim ;

e)     lista autorilor şi a numărului total de cărţi publicate.

 

 

3. Creaţi sigla unei firme, ca în exemplul de mai jos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 16.

 

1. Se citeşte  de la tastaturǎ un cuvânt  de lungime cel mult 20 de caractere, format numai din litere mari. Sǎ se afişeze toate cuvintele distincte ce se pot forma prin eliminarea  câte unui  caracter din cuvântul dat.

          Ex. Pentru cuvântul BINE se vor afişa, nu neapǎrat in aceastǎ ordine, cuvintele : INE, BNE, BIE, BIN.

 

2. Se consideră tabela ELEVI cu structura:

              NRM                   N3 – număr matricol

              NUME                 C15

              CLASA                C3

              MATERIE           C10 – materia la care a participat la olimpiadă

              DIRIGINTE                  C20

Se cere:

a)      crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)      vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)      pentru o materie din baza de date, afişaţi lista participanţilor la olimpiadă la materia respectivă;

d)     pentru un elev din baza de date, să se afişeze numărul total de materii la care a participat la olimpiade;

e)      situaţia participanţilor la olimpiade pe clase (clasă, materie, numărul elevilor participanţi).

 

3. Creaţi un titlu ca în exemplul următor:

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 17.

 

1. Se citesc n (n<=50) cuvinte cu maxim 20 litere fiecare. Sǎ se afişeze cuvintele distincte şi frecventele de apariţie.

    Ex. Nr. de cuvinte = 5

Se vor citi cuvintele : magic, tragic, magic, tragic, magic.

          Se va afisa : magic cu frecventa 3

                              tragic cu frecventa  2

 

2. Se consideră tabela CINEMA cu structura:

CINEMA             C15 – nume cinematograf

FILM                            C25 – film care a rulat în cinematograf

NRSPECT           N4 – număr spectatori care au vizionat filmul

PRETBILET       N6 – preţ bilet

Se cere:

a)     crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista filmelor care au rulat la un cinematograf a cărui nume se citeşte de la tastatură;

d)    preţul minim şi maxim al unui bilet la filmele rulate;

e)     lista totalului încasărilor pe cinematografe.

 

3. Creaţi într-un document o listă, utilizând fontul Monotype Corsiva cursiv, dimensiune 12, distanţa între rânduri de 2, ca în exemplul următor:

 

Substanţele se clasifică în următoarele categorii :

ü     Oxizi

ü     Baze

ü     Acizi

ü     Săruri

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 18.

1. Scrieţi un program care citeşte de la tastaturǎ douǎ numere naturale n,m şi scrie în fişierul text „DATE.TXT” toate numerele prime din intervalul deschis (n,m). Numerele se scriu în ordine crescǎtoare, câte 10 numere pe fiecare linie a fişierului, numerele dintr-o linie fiind despǎrţite între ele prin câte un spaţiu.

         Ex. Pentru n=87 si m=241, fişierul DATE.TXT va conţine :

 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137

 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191

           193 197 199 211 223 227 229 233 239 

2. Se consideră tabela CAINI, cu structura:

              NUMEC     C15 – nume câine

              RASA        C15

              PREMIU    N1 (valori posibile: 1, 2 sau 3)

              CI               C8 – seria şi numărul cărţii de identitate a stăpânului

              NUME       C15 – nume stăpân

              JUDET       C2 – judeţul de provenienţă a tandemului câine-stăpân

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista alfabetică a câinilor care au obţinut premiul 1;

d)    numărul total de câini din concurs pe judeţe;

e)     rasele de câini cu număr maxim de participanţi.

 

3. Creaţi un orar ca cel din exemplul următor, utilizând fontul Comic Sans MS, dimensiunea 10, zilele aliniate la centru, iar orele la stânga. Titlul va fi aliniat centrat, italic şi subliniat, cu dimensiunea 16.

Orar

 

 

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

8-9

 

 

 

 

 

9-10

 

 

 

 

 

10-11

 

 

 

 

 

11-12

 

 

 

 

 

12-13

 

 

 

 

 

13-14

 

 

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 19.

 

1. Sǎ se descompunǎ un numǎr natural în factori primi, memorând rezultatul sub forma unui vector de înregistrari : fiecare înregistrare va cuprinde doua câmpuri, unul indicând factorul prim, iar celǎlalt puterea la care apare în descompunere.

       Ex. Pentru n=1960 se obţine vectorul  de înregistrari ((2,3), (5,1), (7,2)) unde primul numǎr din fiecare parantezǎ reprezintǎ factorul prim, iar al doilea  reprezintǎ exponentul.

 

2. Se consideră tabela PERS, cu structura:

              NUME                 C15 – nume elev votant

              FORMATIE                  C15 – nume formaţie

              IMPRESAR                  C15 – numele impresarului formaţiei

              NRPCT                N4 – puncte obţinute în urma votului

              GEN                    C15 – genul de muzică al formaţiei

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei ;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     numărul de impresari ai formaţiilor;

d)    lista formaţiilor ordonate descrescător după punctajele acumulate;

e)     numărul total de formaţii pe genuri musicale.

 

3. Editaţi textul de mai jos, conform specificaţiilor :

Titlul : BOOKMAN OLD STYLE, 16, centru,

Subtitlul : BOOKMAN OLD STYLE, 14, centru, subliniat

Textul: BOOKMAN OLD STYLE, 10, aliniere stânga –dreapta (justified), cursiv

 1. STRUCTURA UNUI SISTEM DE CALCUL

1.2.  Clasificare

 

       Componentele unui sistem de calcul se pot grupa în 3 categorii :

 1. Software ;
 2. Hardware ;
 3. Peopleware.

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 20.

1. Scrieţi un program prin care se citeşte de pe prima linie a fişierului NUMERE.TXT o valoare naturalǎ n (0<n<=20), iar de pe a doua linie n valori întregi (distincte între ele). Sǎ se rescrie cele n valori în fişierul REZULTATE.TXT, în aceeasi ordine, doar valoarea mai mare să fie schimbatǎ cu valoarea mai micǎ şi invers , valoarea cea mai mica să fie schimbată cu valoarea cea mai mare (in toate apariţiile acestora ).

 

2. Se consideră tabela ELEVI cu structura:

NUME                                   C20 – nume elev

CLASA                      N1 – nivel elev

CORIGENT              L

GEN                           C1

MEDIE                      N 5,2 – media generală a elevului

Se cere:

a)      crearea tabelei

b)      vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)      o listă cu numărul de elevi corigenţi pe clase;

d)     lista fetelor cu media maximă;

e)      lista elevilor cu premiul I pe clase.

 

3 Creaţi un model de adeverinţă care se eliberează pentru a atesta absolvirea unui curs organizat de şcoala voastră. Pentru numele cursantului folosiţi fontul COMIC SANS, bold, cursiv, dimensiune 14. Pentru tipul cursului, folosiţi fontul ARIAL, dimensiune 14, cursiv. Titlul ADEVERINŢĂ va avea fontul ARIAL, dimensiune 16, bold, centrat. Salvaţi modelul în My Documents, cu numele Model adeverinţă. Veţi păstra caracteristicile observabile pe text:

Liceul …………….

      Piatra Neamt

Str………………………………

 

ADEVERINŢĂ

Nr.____ / ______

 

Se adevereşte prin prezenta că d-l / d-na POPESCU ANA a absolvit cursul Chimie alimentara în perioada _____ – _____.

La examen a obţinut nota ____.

           

                                                                                       Director,

                                                                                     Prof. Ionescu Mara

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 21.

 

1. Se citeşte de la tastaturǎ un numǎr natural n cu maxim 9 cifre. Sǎ se afişeze cel mai mare numǎr care se poate forma cu cifrele distincte ale numǎrului dat.

       Ex. Pentru numǎrul 29363, mulţimea cifrelor distincte este {2, 3, 6, 9}, iar numǎrul cerut este 9632.

 

2. Să se creeze fişierul PECO având următoarea structură:

NR STATIE N, 2, 0 (numărul pompei de alimentare – să fie cel puţin trei)           

TIP CARB   C, 20 (tipul carburantului: motorină, benzină, benzinăFP – fără plumb)

CANTIT      N, 6, 2          (cantitatea de carburant existentă)

PRET_U      N, 5, 2          (pretul pe 1 litru, în RON)

VALOARE  N, 8, 2        

Se cere:

a)      crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)      vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)      afişează staţiile la care se găseşte motorină;

d)     pentru un anumit carburant existent în baza de date, să se afişeze staţia cu cantitatea cea mai mare;

e)      ştiind că toate staţiile au avut iniţial aceiaşi carburanţi şi în aceeaşi cantitate, să se determine staţia cea mai solicitată (adică staţia la care s-au făcut cele mai multe alimentări).

 

3. a) Lansati in executie Windows Explorer. Creaţi un folder cu numele vostru, inclus in folderul ATESTAT de pe discul C:

b) Copiaţi in folderul nou creat fisierele bak din subdirectorul BIN al lui BP.

c) Creati un document care sa contina urmatorul text:

 

O(n)

(liniar)

O(log(n))

(logaritmic)

O(nlog(n))

(log-liniar)

O(n²)

(pătratic)

O(2ⁿ)

(exponential)

O(n!)

(factorial)

1

2

4

8

16

32

0

1

2

3

4

5

0

2

8

24

64

160

1

4

16

64

256

1024

2

4

16

256

65536

4294967296

1

2

24

40326

20922789888000

26313.1033

 

Tabelul ilustreaza comportarea a cinci din cele mai importante functii de complexitate.

Observati ca functiile de O(n) si O(log n) cresc mai lent decit celelalte, in timp ce un algoritm exponential va putea fi folosit in pratică doar pentru valori mici ale lui n.

 

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

 

 

 

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 22.

 

 1. 1. Să se verifice dacă un vector dat este o multime (toate elementele vectorului sunt distincte).      Dacă nu este mulţime să se transforme acest vector în mulţime.

Ex. Dacă se citeste vectorul x=(1, 2, 9, 4, 2, 6, 5, 1, 20, 3)  se va afişa rezultatul sub forma:

                 Nu este o multime.

                 Mulţimea este : {1, 2, 9, 4, 6, 5, 20, 3}.

2. Se consideră tabela AUTOTURISME, cu structura:

              MARCA                       C15

              PROPRIETAR              C15

              CAP_CILIND               N4

              CONS_MEDIU             N5,2

  Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se afişeze lista conducătorilor auto care conduc maşini cu un consum mediu mai mic de 6l/100km;

d)    să se afişeze autoturismele cu capacitate cilindrică maximă;

e)     să se afişeze pentru fiecare marcă de autoturism numărul de automobile din tabelă.

3. Creati pe desktop un folder cu numele vostru.

a)     Plasati in folderul creat un icon asociat aplicatiei Paint.

b)    Creati intr-un document cu numele vostru, tabelul urmator. Utilizati fontul Times New Roman cu dimensiunea caracterelor 12.

 

Disciplina

Ion

Dan

Maria

Ana

Lb. Româna

10

9.25

7

6

Matematică

7

9

6

10

Lb. Engleză

8

7

8

8

Informatică

7.75

7.75

9.25

10

 

Inserati inca o linie pentru disciplina Lb. Franceza, iar in partea de sus a paginii centrat, numarul de pagina.

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 23.

 

1. Scrieţi un program  care descompune un număr natural în factori primi şi afişează factorii care au puterea cea mai mare.

2. Se consideră tabela ATV, cu structura:

              NR_ATV             C10

              CLIENT               C15

              DATA_INC                  D8

              PREŢ_INC          N5

  Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se afişeze clienţii care au închiriat maşini în ultima lună;

d)    să se afişeze numărul de închirieri din luna curentă;

e)     să se afişeze pentru fiecare lună totalul încasărilor.

3. Creaţi pe desktop un icon catre aplicatia Paint. Schimbaţi pictograma asociată.

a)     Ordonaţi alfabetic icon-urile de pe desktop.

b)    Realizaţi un document Word care să reproduca exemplul de mai jos. Textul utilizează fontul Times-Ro şi dimensiunea 14; titlu bold şi centrat de dimensiune 16.

Contract de
SPONSORIZARE

 

     Cu ocazia desfăşurării Concursului de soft educaţional, organizat de liceul nostru în data de 25 iunie 2002, am fost sponsorizaţi pentru premierea elevilor şi asigurarea bunei desfăşurări a acţiunii de firma _______________ cu suma _______ lei şi urmatoarele obiecte în valoare de _____ lei:

 1. ______________________
 2. ______________________
 3. ______________________
 4. ______________________

 

Director,                                                             Organizator,

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 24.

 

      Ex. Pentru  x=(2,1,3,4,7)

                         y=(2,3,5,7,9,1)

 se va afişa : Reuniunea este : (2,1,3,4,7,5,9).

2. Se consideră tabela MATERIALE, cu structura:

              COD_MAT                   C15

              PRET                            N8

              STOC                            N6 (cantitatea existentă)

              NECESAR          N6 (cantitatea necesară)

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se afişeze materialele pentru care stocul este mai mic decât necesarul;

d)    se introduc de la tastatură codul unui material şi o cantitate; să se verifice dacă materialul există în cantitatea cerută şi în caz afirmativ să se afişeze cantitatea rămasă după livrare;

e)     să se afişeze numărul de materiale în curs de epuizare (stoc mai mic de 5% din necesar).

3. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru.

a)     Copiaţi în acest folder toate documentele Word de pe discul C:, deschideţi primul document şi setaţi-l cu atributul Read-only.

b)    Realizaţi un document Word  identic cu acest bilet. Inseraţi un subsol de pagina care să conţină ziua şi ora curenta, apoi salvaţi documentul în folderul creat pe desktop şi pe o dischetă.

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 25.

 

1. Pentru un număr n (n<=15)  să se construiasca  triunghiurile de numere ca  mai jos   :

      1                                                                n n-1 ……….2 1

               1    2                                                              n  n-1………2             

1    2    3                                                            n n-1…….3

1    2    3    4                                                          n………4

…………………                                                          ………..

 1.                                                         n

                                                         

2, Se consideră tabela CONSILIU cu structura:

PROFESOR              C20 – nume profesor

CATEDRA                C20 – catedra de specialitate

VECHIME                N2 – vechimea în ani a profesorului

PREZENT                 L (.T. – profesor prezent, .F. – profesor absent)

Se cere:

a)      crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)      vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)      afişarea pe catedre a profesorilor prezenţi;

d)     determinarea numărului de profesori absenţi din fiecare catedră;

e)      afişarea profesorilor cu vechimea cea mai mare respectiv cea mai mică.

 

3.  Lansaţi în execuţie aplicaţia Windows Explorer şi creaţi pe discul C: folderul BAC2008.

a)      Copiaţi în BAC2008 toate documentele din folderul My Documents care încep cu litera a.

b)      Realizaţi un document Word care să conţină urmatorul text, respectând caracteristicile pentru caractere, spatiul dintre rânduri de 1,5 iar titlul “Referat chimie – Modele atomice” să aibă culoarea albastru.

 

Referat chimie – Modele atomice

 

 • JJ Thomson (1904) a propus un nou model de atom static. Atomul ar avea forma unei sfere încărcate uniform cu (+), iar în interior s-ar găsi electronii astfel încât atomul să fie neutru.
 • J Perrin (1901), Lenard (1903) şi Nagaoka (1904) au propus un model dinamic cu sarcinile pozitive concentrate în nucleu şi înconjurate de particule negative. Acest model este în dezacord cu teoria electromagnetică clasică căreia o particulă electrică în mişcare trebuie să emită radiaţii. Energia electronilor va scădea şi ei vor cădea pe nucleu.
 • Rutherford prezintă o analogie cu sistemul planetar. După acest model, întreaga masă este concentrată într-un nucleu încărcat pozitiv.

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 26.

 

1. Să se afişeze toate cuvintele palindromice dintr-un şir de cuvinte care se citesc de la tastatură (un cuvânt este palindrom daca  citit invers se obţine acelaşi cuvânt).

         Ex. Cuvântul ANA este palindrom.

2.Să se creeze fişierul FRUCTE  având următoarea structură:

            COD   C, 4     (cod fruct)

NUME               C, 10      (numele fructului)

CANTIT            N, 4        (cantitatea existentă)

FURNIZOR      C, 15      (numele furnizorului de la care s-au achiziţionat fructele)

DATA_A           D, 8        (data achiziţionării fructelor)

PRET_U            N, 3, 2    (preţul unitar la achiziţionarea fructelor)

VALOARE       N, 8, 2   

Se cere:

a)      crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)      vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)      afişează fructele ce vor deveni perisabile (au mai mult de o săptămână de la achiziţionare), precum şi cantitatea existentă;

d)     pentru un fruct existent în baza de date, specificat prin nume, să se afişeze furnizorul cu cel mai mic preţ la achiziţionare;

e)      să se afişeze furnizorul de la care s-a achiziţionat cea mai variată gamă de fructe.

3. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru.

a)      Cautati pe discul C un  fisier creat in Word, copiati-l in folderul nou creat si vizualizati continutul fisierului.

b)      Realizati in Word un document cu numele vostru care sa reproduca textul de mai jos. Textul utilizeaza fontul Times New Roman cu dimensiunea 12.

 

Rezolvarea ecuatiei de gradul al doilea cu coeficienti reali(sau complecsi) in C

Forma generala: ax2+bx+c=0; a,b,cÎC, a¹0

Rezolvare:

 • calculam discriminantul ecuaţiei:

D=b2-4ac;

 • daca D>0 ecuaţia are două rădăcini reale şi distincte,adică x1,2Î ,x1¹x2 şi

x1,2=

 • dacă D=0 ecuaţia are două radăcini reale şi egale(o radacină dublă), adică x1,2Î ,

x1=x2=-b/2a

dacă D<0 ecuaţia are două răăacini complexe şi distincte(numere complexe conjugate)

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 27.

 

1. Din cei n elevi  cu rezultate deosebite la informatica dintr-o clasă vor fi selectaţi p elevi pentru a participa la un concurs. Afisaţi numărul de posibilităţi de selectare a elevilor.(1<=p<=n<=10)

Ex. Pentru n=4 si p=3 se va afişa 4

2. Se consideră tabela ANGAJATI, cu structura:

              CNP                     C14 (COD NUMERIC PERSONAL)

              NUME                 C20

              DATA_ANGAJ   D8

              DATA_NAST     D8

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se afişeze pe ecran toţi angajaţii cu o vechime mai mare de 10 ani;

d)    să se afişeze angajaţii cu varsta mai mare de 50 ani;

e)     să se afişeze pentru fiecare lună numărul de persoane angajate în luna respectivă.

3.Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. Plasaţi în folderul nou creat un icon de tip shortcut către Microsoft Word.

a)     Ordonaţi după data icon-urile de pe desktop.

b)    Scrieţi în Word textul următor, utilizând fontul Times New Roman CE, dimensiunea caracterelor fiind 14. Salvaţi documentul cu numele vostru în folderul creat pe desktop.

 

Radăcinile de ordinul n ale unui număr complex

 

    Fie nÎN, n³2 si wÎC,w¹0, w= r(cos t+i sin t) ,tÎs0,2p).

Definiţie:Numerele complexe z care verifica egalitatea zn=w se numesc radacinile de ordinul n ale numarului w.

Teoremă: Radăcinile de ordinul n ale numarului w sunt distincte şi sunt date de formulele:

        Zk=

Ele se numesc radăcinile sau soluţiile ecuaţiei zn=w.

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 28.

 

1. Sǎ se scrie un program care creeazǎ o lista liniarǎ dublu înlanţuitǎ cu  n numere reale.(n<=30) Sǎ se insereze  între oricare două noduri alăturate ale listei un nod  conţinând ca informaţie media aritmeticǎ a numerelor din nodurile vecine.

         Ex. Dacǎ în lista sunt memorate numerele 2, 9, 12, 6, 1 atunci în final lista va conţine 2, 5.5, 9, 10.5, 12, 9, 6, 3.5, 1.

2 Se consideră tabela MUNCITORI, cu structura:

              NUME_MUNC             C20

              CODATELIER             N2

              NUMĂRPIESE             N4

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se afişeze numărul de ateliere din tabelă;

d)    să se afişeze numărul de piese produse de fiecare atelier;

e)     să se afişeze muncitorii care au realizat un număr maxim de piese.

3. Creaţi pe desktop un folder cu numele BMP în care copiaţi toate fişierele cu extensia bmp de pe discul curent.

a)    Ordonaţi alfabetic fişierele din folderul BMP.

b)    Scrieţi textul urmator, utilizând fontul Times New Roman CE, dimensiunea caracterelor fiind 12.

Observaţii:

 1. Relaţiile lui Viète sunt aceleaşi, adică:

x1+x2=- ; x1x2=

 1. Pentru ca două numere complexe să fie radăcinile unei ecuaţii de gradul al doilea (cu coeficienti reali) trebuie ca ele să fie conjugate. Astfel, dacă x1=a+bi si x2=a-bi, atunci x1+x2=2a, x1x2=a2+b2 iar ecuaţia corespunzatoare este x2-2ax+a2+b2=0
 2. Oricare trinom de gradul al doilea se descompune în produs de polinoame de gradul I cu coeficienţi compuşi, adică ax2+bx+c=a(x-x1)(x-x2) unde x1,x2 sunt radăcinile (reale sau complexe) ale ecuaţiei ax2+bx+c=0.

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 29.

 

1. Se dau n numere naturale cu maxim 9 cifre fiecare. Să se scrie un program care calculeaza ” cifra de control”  a fiecărui  număr efectuând suma cifrelor sale, apoi suma cifrelor acestei sume etc. pană se obţine o sumă formată dintr-o singură cifră.

Ex.  Cifra de control a numărului 1971 este 9 ( 1971 -> 18 ->9).

2. Se consideră tabela CONSULTAŢII, cu structura:

              NUME_MEDIC           C15

              NUME_PAC                 C15

              DIAGNOSTIC              C20

              DATA_CONS              D8

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se afişeze numărul pacienţilor consultaţi în luna curentă de un medic existent în baza de date;

d)    să se afişeze cel mai frecvent diagnostic;

e)     să se afişeze pacienţii consultaţi în luna curentă.

3. În urma unui concurs pentru ocuparea unui post, cei patru candidaţi au obţinut următoarele rezultate :

 

Nume şi prenume

Română

Matematică

Informatică

Medie

Marian

10

8.65

7.5

8.72

Gabriel

9

8

8.98

8.66

Valentin

7

9

8

8

 

Cerinţe :

a)     Creaţi un document Word care va conţine acest tabel respectând stilurile de scriere.

b)    Inseraţi un antet de pagină care va conţine numele vostru, numărul paginii şi data de astăzi.

c)     Pregătiţi pagina pentru listare : format A4, cu marginile stânga/dreapta de 2cm şi cele sus/jos de 2.5cm.

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 30.

 

1. Scrieţi un program care să determine cel mai apropiat număr prim faţă de un număr natural  n (2<=n<=32000). Dacă sunt 2 nr. cu această proprietate vor fi afişate amândouă.

2. Se consideră tabela CREDITE cu structura:

NUME                 C20

DATA_C             D – data contractării creditului

PERIOADA                  N3– numărul de luni pentru care se acordă creditul

SUMA                 N7

Se cere:

a)     crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista persoanelor pentru care perioada de creditare s-a încheiat;

d)    numărul de persoane care au contractat sume într-o perioadă dată;

e)     lista sumelor totale contractate de fiecare persoană.

3. Creaţi un folder cu numele vostru pe Desktop(de exemplu PopescuIon).

 1. Creaţi un document Word cu numele atestat.doc, salvat în forderul creat anterior, utilizând formatul  Arial, 12pt care conţine următorul tabel.

 

NR

NUME SI PRENUME

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

ABS.

NOTE

ABS.

NOTE

1. Ionescu Ana XII:16 10/23.XI

9/2.XII

IV:12,17 9/12.III

8/20.III

2. Georgescu Camelia X:23,30 8/2.XI

7/3.XII

III:2,5,7

IV:3

7/20.II

15/12.III

3. Vasiliu Liviu X:23

XI:18

9/20.X

8/3.XI

II:2,7

III:6,8,19

10/12.II

9/3.III

2. Să se adauge la document un antet care conţine în stânga data curentă, iar în dreapta textul “Clasa a XII a “.

3. Să se copie folderul în My Documents şi să se redenumească cu denumirea Atestat2008.

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 31.

 

1. Dându-se o matrice cu n*n elemente, se cere să se formeze un vector, prin parcurgerea matricei sub forma de L. Exemplu : Dacă n=3 matricea va fi parcursaă dupa modelul: a11, a21,  a31, a32, a33, a12, a22, a23, a13.

 Deci  pentru matricea :

                                              1     2     3

                                              4     5     6

                                              7     8     9

Se va afişa vectorul: 1, 4, 7, 8, 9, 2, 5, 6, 3.

2. Se consideră tabela AGENTIE cu structura:

STATIUNE                  C15 – nume staţiune

TIPC                    C10 – tip cazare (valori posibile: hotel, vilă, căsuţă)

NUME                 C15 – nume unitate cazare

NRLOC               N4 – număr locuri în unitate

PRETU                N8 – preţ loc cazare

Se cere:

a)     crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista locurilor de cazare pe staţiuni şi tip de cazare;

d)    numărul total de locuri de cazare pe staţiuni;

e)     lista locurilor de cazare cu preţul mai mare decât preţul mediu.

3. Lansaţi în execuţie aplicaţia Windows Explorer şi creaţi pe discul C: un folder BAC.

a)     Stergeţi definitiv toate fişierele bak din C:\ BP\BIN.

b)    Creaţi într-un document cu numele vostru, salvat în directorul BAC tabelul următor. Utilizaţi fontul Times New Roman CE cu dimensiunea caracterelor 11. Stabiliţi formatul A4 al hârtiei şi marginile sus/jos de 2 cm, iar cele din stânga/dreapta de 2.5 cm.

Nr. Crt.

 

Numele si prenumele

Nota

Media

SGBD

SO si Editoare

1.              
2.              
3.              
4.              

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 32.

 

1. Sǎ se afişeze toate numerele prime de trei cifre care citite invers, sunt tot numere prime. Numerele vor fi afisate pe ecran cate 10 pe fiecare linie cu spaţii intre ele.

   Ex. Un astfel de numǎr este 761 (761 este prim şi 167 este tot prim).

2. Să se creeze fişierul RESTAURANT având următoarea structură:

MASA                N, 2        (numărul mesei)           

CHELNER          C, 2         (numele chelnerului care serveşte la masa respectivă)

NR_LOC            N, 2        (numărul maxim de persoane la masă)

NR_PERS           N, 2        (numărul de persoane existente la masă)

CHITANTA        N, 6        (numărul chitanţei, maxim 6 cifre)

VALOARE         N,10, 2   (valoarea consumaţiei clienţilor – cu TVA)

Se cere:

a)      crearea tabelei şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)      vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)      afişează mesele ocupate în totalitate, precum şi numele chelnerilor care servesc la acestea

d)     pentru un chelner existent în baza de date, specificat prin nume, să se afişeze chitanţa de valoare minimă, precum şi numărul de persoane care au făcut consumaţia respectivă;

e)      afişează chelnerul care a încasat cei mai mulţi bani de pe urma consumaţiei clienţilor săi.

3. Creaţi pe desktop un folder cu numele POZE în care copiaţi toate fţsierele cu extensia JPG (sau BMP) de pe discul curent.

a)      Plasaţi ca fundal pe desktop o imagine din folderul POZE.

b)      Creaţi un document WORD cu urmatorul conţinut:

 

2.1 SISTEMUL DE OPERARE MS-DOS

2.1.1 Introducere

 

O scurta istorie a evoluţiei SO MS-DOS poate fi prezentată astfel:

Anul

Data

SO

Observaţii

1981 04.08.81 MS-DOS 1.0  
1983 08.03.83 MS-DOS 2.0 poate gestiona

 • dischete 5.25 “, 360 K
 • Hard-disc de maxim 32 Mb
1988 17.06.88 IBM-DOS 4.0 poate gestiona

partitii DOS >32 Mb pe hard-disc

1995   MS-DOS 7.0 Windows 95

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 33.

 

1. Scrieţi un program care verifică dacǎ un numǎr natural cu maxim 9 cifre este bine ordonat crescǎtor (cifrele sale citite de la stînga la dreapta sunt în ordine crescǎtoare )

         Ex. Numǎrul 2356 este un numǎr bine ordonat crescǎtor.

2. Se consideră tabela CASETE, cu structura:

              COD_CASETA            N4

              NUME_FILM               C20

              ACTOR_PRIN              C20

              GEN_FILM                            C10

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se şteargă din tabelă toate filmele HORROR;

d)    să se afişeze pe ecran filmele în care actorul principal este RICHARD GERE;

e)     să se afişeze genul cu cele mai multe filme.

3. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru.

a)     Copiaţi în acest folder toate documentele Word de pe discul C:, deschideţi primul document şi setaţi-l cu atributul Read-only.

b)    Realizaţi un document Word  identic cu acest bilet. Inserati un subsol de pagină care să conţină ziua şi ora curenta, apoi salvaţi documentul în folderul creat pe desktop şi pe o discheta.

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 34.

 

1. Se dă un tablou bidimensional cu n linii şi m coloane având componente binare, fiecare linie reprezentând câte un număr natural în baza 2. Să se afişeze numerele în baza 10, fiecare pe cate un rand.

2. Se consideră tabela CALORII, cu structura:

              CODALIMENT            C4

              DENUMIRE                 C15

              NR_CALORII               N6

              CATEGORIE               C10 (LEGUME, FRUCTE, CEREALE…)

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se afişeze lista alimentelor descrescător după numărul de calorii;

d)    să se afişeze pentru fiecare categorie cel mai recomandat aliment (număr minim de calorii);

e)     să se afişeze alimentele cu un numar de calorii egal cu o valoare dată.

3. Creaţi pe desktop un folder cu numele BAC.

a)     Căutaţi pe discul C un fişier creat în Word, copiaţi-l pe discheta.

b)    Realizaţi în Word un document cu numele vostru care să reproduca textul de mai jos. Textul utilizeaza fontul Times New Roman cu dimensiunea 12.

 

 

Electronii gravitează pe orbite circulare sau eliptice, raza atomului fiind de 1Å. Raza atomului fiind de ~10.000 ori mai mare decât cea a nucleului.

Electronii în mişcare circulară pe orbite nu cad pe nucleu datorită forţei centrifuge care echilibrează forţa de atracţie dintre nucleu şi electroni.

Modelul planetar al lui Rutherford explică unele proprietăţi ale atomilor. Rotaţia electronilor în jurul nucleului poate fi considerată ca producând nişte curenţi electrici închişi, echivalând ca un magnet permanent.

Această mişcare explicând comportarea magnetică a materiei.

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 35.

 

1. Pentru evidenţa depozitelor populaţiei la C.E.C. se foloseşte fişierul text „CEC.IN”, care conţine  pentru fiecare persoana  trei randuri : pe un rând numele acelei persoane, pe urmatorul rand prenumele acesteia şi pe al treilea rand suma depusă .

Să se scrie în fişierul „CEC.OUT” depunătorii a căror sumă depusă se află între două limite s1 şi s2 date de la tastatură. Fişierul de iesire va contine pe  fiecare rând  informaţiile despre o persoană – numele, prenumele şi suma depusă – separate prin spaţii.

2. Se consideră tabela CASETE, cu structura:

              COD_CASETA            N4

              NUME_FILM               C20

              ACTOR_PRIN              C20

              GEN_FILM                            C10

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b) vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se şteargă din tabelă toate filmele HORROR;

d)    să se afişeze pe ecran filmele în care actorul principal este RICHARD GERE;

e)     să se afişeze genul cu cele mai multe filme.

3. Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru.

c)     Copiaţi în acest folder toate documentele Word de pe discul C:, deschideţi primul document şi setaţi-l cu atributul Read-only.

d)    Realizaţi un document Word  identic cu acest bilet. Inserati un subsol de pagină care să conţină ziua şi ora curenta, apoi salvaţi documentul în folderul creat pe desktop şi pe o discheta.

 

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

BILET NR 36.

 

1. Creaţi două liste liniare simplu inlănţuite care să conţină în partea de informatie n, respectiv m numere intregi care se citesc de la tastatură.  Verificaţi  apoi dacǎ cele douǎ liste sunt identice sau nu.

  2. Se consideră tabela ACTIONAR, cu structura:

              NR_REG             N5 – număr registru acţionar – identifică unic un acţionar

SOCIETATE       C20

              JUDEŢ                C15

              NUMEPREN       C20

              NR_ACT             N8 – număr de acţiuni la societate

 Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     lista alfabetică a acţionarilor pe judeţe;

d)    lista societaţilor dintr-un judeţ existent în baza de date;

e)     lista în ordine descrescătoare a numărului de acţiuni pe judeţele.

 3.  Creaţi pe desktop un folder cu numele vostru. Plasaţi in folderul nou creat un icon de tip shortcut catre Microsoft Excel.

a)     Ordonati dupa data icon-urile de pe desktop.

b)    Scrieti in Word textul urmator, utilizând fontul Times New Roman CE, dimensiunea caracterelor fiind 12. Salvati documentul cu numele vostru in folderul creat pe desktop si apoi pe o discheta.

 

CAP. 3. NUMERE COMPLEXE

3.1 Noţiuni teoretice

Teoria numerelor complexe are un caracter mai abstract decit teoria numerelor reale, deoarece numerele complexe nu reprezinta rezultatul unor masuratori.

        Fie 2= x ={(a,b)|a,bÎ }

          (a,b)=(a¢,b¢)Û   a=a¢                      

                                     b=b¢

           Daca z=(a,b)

                    z¢=(a¢,b¢), z,z¢Î , definim(pe x ):

 • adunarea: z+z¢=(a+a¢, b+b¢)
 • inmultirea: z×z¢=(a×a¢-b×b¢, a×b¢+a¢×b)

Definitie: Se numeste  număr complex fiecare element al produsului cartezian x , pe care sunt definite operaţiile precedente de adunare si înmulţire.

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

 

Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ

 

BILET NR 37.

 

1 Se citeşte de la tastatură un număr natural x cu maxim nouă cifre. Să se afişeze toate numerele care se obţin prin eliminarea pe rând a câte unei singure cifre din x, precum şi cel mai mare dintre aceste numere.

Ex:    x= 425978

Pe ecran se va afişa: 42597, 42598, 42578, 42978, 45978, 25978

                         Cel mai mare numar este: 45978.

2. Se consideră tabela VAMA, cu structura:

              NR_AUTOM       C15

              COND_AUTO    C15

              NR_PERS           N2

              DATA_TREC     D8

              TIP                      C1 (I-intrare E-ieşire)

Se cere:

a)     crearea bazei de date şi popularea cu date semnificative rezolvării problemei;

b)    vizualizarea conţinutului tabelei date;

c)     să se afişeze lista conducătorilor auto care au ieşit din ţară în anul curent;

d)    să se determine taxa încasată în fiecare lună;

e)     să se afişeze luna în care au intrat în ţară cele mai multe autoturisme.

3. Creati pe desktop un folder cu numele vostru;

a)     Plasati in folderul nou creat un icon de tip shortcut catre programul care lanseaza Word.

b)    Lansati in executie Word din shortcut-ul creat si realizati urmatorul document, respectând caracteristicile pe care le observati:

 

Taskbar & Start menu

 

Pentru a adauga un program la meniul de start sau de programe:

 

      StartàSettingsàTaskbar

Acolo selectaţi opţiunea Start  ProgramsàAddàBrowse. Localizaţi programul pe care doriţi să il adaugati şi apăsaţi dublu click pe el . Apoi apăsaţi next şi din nou dublu click pe meniul în care vreţi să apară programul. Scrieţi apoi numele pe care vreţi să îl vedeţi în meniu şi apasaţi Finish.

 

Preşedinte,                                                     Profesori examinatori:

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: